نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری گروه تهران باریستا tbg

نرم افزار حسابداری اصلی ترین رکن سیستم نرم افزاری هر شرکت یا کسب و کاری است و متناسب بودن با نیازهای سازمان، امکان اجرای مدلهای

مختلف مالی با استفاده از آن و سهولت کاربری آن، مرکز توجه مدیران است. نرم افزار حسابداری  به شکلی طراحی شده که می تواند با مدلهای

مختلف حسابداری اعم از موسسات تجاری، خدماتی، پیمانکاری، تولیدی و دولتی تطبیق یابد و کسب و کارها با اندازه های مختلف اجرا شود. کلیه زیر

سیستمهای مرتبط نظیر خزانه داری،بازرگانی، انبار ، اموال و دارایی ثابت و … نتیجه عملیات اختصاصی خود را در قالب سند مالی به نرم افزار

حسابداری ارسال می نمایند و این به مفهوم گزارشهای حسابداری و مالی معتبر در هر لحظه جهت تصمیم گیری بهتر مدیران خواهد بود.

ستاره ها:

– تعریف سرفصل ها در یک سطح گروه، یک سطح کل، بی نهایت معین، بی نهایت تفصیلی و بی نهایت تفصیلی شناور

– امکان معرفی و نگهداری اسناد و حساب های چند شرکت مختلف با تعداد نامحدود به صورت مجزا روی یک سیستم

– امکان تعریف شعب و تجمیع اطلاعات مالی آنها

– امکان مرور حسابها از سطح کل تا سند حسابداری و امکان نمایش نمودار مربوط به مانده هر حساب

– امکان تجمیع، مرتب سازی و کپی اسناد و امکان جستجوی اسناد با استفاده از حداقل اطلاعات

– درختواره گردش حسابها بر اساس کلیه سطوح حسابداری

– امکان اختصاص ۳ شماره و یک شماره عطف به هر سند

برخی از امکانات:

– امکان معرفی، اصلاح و حذف دوره های مالی دایمی یا ادواری با تعداد نامحدود و تعیین محدوده زمانی دلخواه

– امکان ایجاد سند افتتاحیه بطور خودکار از روی سند اختتامیه سال قبل (درصورت داشتن سند اختتامیه سال قبل)

– امکان تعيين طول كد گروه، ‌كل،‌ معين، ‌تفصيلی و تفصیلی شناور بین ۱ تا ۹ رقم

– ایجاد اسناد پیش نویس (ثبت نشده) و ثبت اسناد به صورت موقت، تایید شده و ثبت دفتر

– امکان تعریف انواع سند حسابداري جهت دسته بندي و استفاده در گزارشات

– مشخص شدن سطح آخر، سند دار، مانده دار یا تفضیل دار بودن هر حساب

– سیستم چند ارزی با امکان نگهداری سابقه نرخ برابری ارز

– امكان تفكيك گروه های حساب به صورت ترازنامه ای، سود و زيانی و انتظامی

– امکان تعیین ماهیت هر حساب و محدودیت های هرحساب(حداکثر بدهکار و بستانکار در هر آرتیکل و مانده طی دوره و مانده انتهای دوره)

– امکان غیر فعال کردن حسابها (مثلا برای حسابهای راکد)

– طراحی شمای چاپی گزارشات و اسناد

– مرتب سازی اسناد به سه صورت، تمام فعالیتهای یک روز در یک شماره سند/ هر نوع فعالیت در یک روز در یک شماره سند/ هر فعالیت یک شماره سند و یا مرتب سازی بر حسب تاریخ و اختصاص شماره سند جدید

– کنترل تعداد چاپ اسناد

– گروهبندی اسناد به صورت پویا

– ثبت روزهای تعطیل در سال (رسمی و داخلی) و ویرایش اسناد بر اساس روزهای تعطیل

– امکان ایجاد الگوی سند

– امکان تکرار شرح یک آرتیکل در تمامی آرتیکل های یک سند( استفاده از توضيحات مشابه براي سطرهاي سند)

– امکان ایجاد تفصیلی بابت تعریف هرشخص و امکان تغییر آن در فرم تنظیمات حسابداری

– سند سود و زیان به تفکیک هر حساب یک آرتیکل یا سرجمع

– جلوگیری از ثبت سند بعد از ثبت سند اختتامیه در هر سال مالی

– امکان محدود کردن سطح دسترسی به اسناد یا حسابها برای کاربران مختلف

– امکان ثبت اسناد ساده و ترکیبی و ادغام و ترکیب اسناد با یکدیگر

– ثبت سند حسابداری موقت و قطعی

– امكان تجميع سطرهاي سند و نيز برگشت از تجميع

– دفتر حساب مرکب (دفتر تفکیکی معین های یک کل یا تفصیلی های یک معین)

برخی از گزارش ها

– گزارشی از مانده تفصیلی های یک حساب به تفکیک سطوح

– ارائه صورت های مالی اساسی

– گزارش از گردش تفصیلی ها بصورت ریز گردش

– گزارش دفتر روزنامه بصورت رسمی (مورد پذیرش اداره مالیات) و غیر رسمی(معمول)

– گزارش ترازنامه (بعد از بستن حسابها)

– گزارش سند تجمیعی در سطح کل(خلاصه سند)

– گزارش سند با مبلغ جزء(روکش سند) و بدون مبلغ جزء

– امکان مشاهده گزارش ترازآزمایشی با گردش و بدون گردش

– امکان مشاهده گزارش ترازآزمایشی (۲و۴و۶و۸ ستون)(قبل از بستن حسابها)

– امکان مشاهده گزارش ترازنامه T

– امکان مشخص کردن افراد امضاکننده پای گزارشات و اضافه کردن امضاکنندگان بصورت نامحدود

– امکان تنظیم شمای گزارشات و ویرایش حرفه ای گزارشات