دوره های آموزشی

آموزش دوره کامل باریستا و نوشیدنی های سرد و …
مدیریت صحیح نحوه پذیرایی باید ها و نبایدها
باریستای مقدماتی :
تعداد نفرات : ۶ نفر
تعداد جلسات : ۳ جلسه
زمان جلسات : ۳ ساعت
باریستای پیشرفته :
تعداد نفرات : ۵ نفر
تعداد جلسات : 6 جلسه
زمان جلسات : ۲/۳۰ دقیقه