خدمات تهران باریستا

 – آموزش دوره کامل باریستا و نوشیدنی های سرد و بستنی ها
 – مدیریت صحیح نحوه پذیرایی باید ها و نبایدها در پذیرایی
 – معرفی بهترین و به صرفه ترین تجهیزات متناسب با کافی شاپ
 – طراحی منو قیمت گذاری و محاسبه کاست
 – مشاوره جهت بازاریابی و معرفی بهترین برند های قهوه
 – طراحی وب سایت طراحی کارت ویزیت لوگو و تبلیغات اینترنتی
 – خدمات حسابداری و ارسال حسابدار در محل
 – حمایت و پشتیبانی ۲۰ روز پس از افتتاحیه
 – معرفی باریستا کمک باریستا در صورت نیاز
 – ارائه مدرک معتبر مورد تایید
 – تخصیص دکوراتور داخلی
 – راه اندازی وتجهیز کافی شاپ
 – تخصیص دکوراتور داخلی
 – آموزش دوره کامل باریستا و نوشیدنی های سرد و بستنی ها
 – مدیریت صحیح نحوه پذیرایی باید ها و نبایدها در پذیرایی
 – معرفی بهترین و به صرفه ترین تجهیزات متناسب با کافی شاپ
 – طراحی منو قیمت گذاری و محاسبه کاست
 – مشاوره جهت بازاریابی و معرفی بهترین برند های قهوه
 – طراحی وب سایت طراحی کارت ویزیت لوگو و تبلیغات اینترنتی
 – خدمات حسابداری و ارسال حسابدار در محل
 – حمایت و پشتیبانی ۲۰ روز پس از افتتاحیه