از اینکه با تهران باریستا همراه هستید سپاسگذاریم

اقتصادی

با تشکر از گروه باریستای تهران تمرینات با برنامه و عملی  دقیق از حسن این کلاس...

تصویر ثابت